FKBos logo
FKBo logo

Välkommen till Föreningen Kommunal Bostadsanpassning

FKBo, Föreningen Kommunal Bostadsanpassning, är en ideell yrkesförening för personer i kommunerna som arbetar som handläggare för bostadsanpassningsbidrag eller med frågor som rör bostadsanpassningsbidrag. Föreningen har till uppgift att verka för kompetensuppbyggnad inom verksamheten för handläggningen av bostadsanpassningsbidrag. Detta görs bland annat genom att anordna utbildningskonferenser och att medlemmarna ges möjlighet till kunskapsutbyte genom diskussionsforum.

Entreprenörer med anknytning till bostadsanpassning har möjlighet att annonsera på hemsidan och återfinns i entreprenörsregistret längre ner på hemsidan.

Logga inAnsök om medlemskap

Våra annonsörer

Nyheter

Fredag 14 juni

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd

Högsta domstolen (HD) meddelar prövningstillstånd i mål om bostadsanpassningsbidrag. Den fråga i målet som har lett till att HD meddelar prövningstillstånd är om en kommun har rätt att avslå ett omyndigt barns ansökan om bostadsanpassningsb...

Läs hela artikeln
Tisdag 30 april

Kammarrättsdom om när sökanden hade avvikit från tillgänglighetskraven

Kammarrätten i Göteborg har prövat ett mål där sökanden hade avvikit från tillgänglighetskraven i samband med att anpassningen utfördes. Bostadsanpassningsbidrag söktes i efterhand. Läs mer på Boverket: Kammarrättsdom om när sökanden had...

Läs hela artikeln
Torsdag 25 april

Tack till er som medverkade i vårens utbildningskonferens

Stort tack till alla er som kom och medverkade, nätverkade, workshoppade och minglade. Hoppas ni kände att ni fick träffa nya kollegor och kunde skapa nya kontakter och att ni fick möjlighet att diskutera ärende med andra handläggare från a...

Läs hela artikeln
Tisdag 9 april

FKBo - programmet för vårens utbildningskonferens med utställning.

Konferensen hålls på Svenska Mässan i Göteborg den 23-24 april 2024. Bifogat är programmet

Läs hela artikeln
Tisdag 9 april

Bidrag till barn även om föräldrarna avvikit från tillgänglighetskraven

Kammarrätten i Göteborg har ansett att ett barn ska beviljas bostadsanpassningsbidrag trots att behovet av anpassning berodde på att föräldrarna hade avvikit från bygglagstiftningens tillgänglighetskrav. Kommunen har överklagat domen till H...

Läs hela artikeln
Fredag 15 mars

Uppdatering - Kontantbidrag ska baseras på kostnaden för nya anordningar

Bidraget ska baseras på vad nya anordningar, till exempel hissar eller ramper, kostar. Det ska alltså inte baseras på kostnaden för begagnade anordningar. Läs mer här: Kontantbidrag ska baseras på kostnaden för nya anordningar - Bostadsan...

Läs hela artikeln

Entreprenörsregister

Här hittar du information om olika produkter med anknytning i bostadsanpassning och länkar till företagens hemsidor.

Allmän Bostadsanpassning

Allmän Bostadsanpassning

Badrum

Badrum

Dörrautomatik

Dörrautomatik

Hissar

Hissar

J

Juridik

Kök

Kök

R

Rullstolsgarage

Rullstolsramper

Rullstolsramper

Trådlöst

Trådlöst

Utbildning

Utbildning

V

Verksamhetssytem

Övrigt

Övrigt