FKBos logo

Nyheter

Här publicerar vi löpande nyheter om föreningen och dess intresseområden.

Tisdag 30 april

Kammarrättsdom om när sökanden hade avvikit från tillgänglighetskraven

Kammarrätten i Göteborg har prövat ett mål där sökanden hade avvikit från tillgänglighetskraven i samband med att anpassningen utfördes. Bostadsanpassningsbidrag söktes i efterhand. Läs mer på Boverket: Kammarrättsdom om när sökanden had...

Läs hela artikeln
Torsdag 25 april

Tack till er som medverkade i vårens utbildningskonferens

Stort tack till alla er som kom och medverkade, nätverkade, workshoppade och minglade. Hoppas ni kände att ni fick träffa nya kollegor och kunde skapa nya kontakter och att ni fick möjlighet att diskutera ärende med andra handläggare från a...

Läs hela artikeln
Tisdag 9 april

FKBo - programmet för vårens utbildningskonferens med utställning.

Konferensen hålls på Svenska Mässan i Göteborg den 23-24 april 2024. Bifogat är programmet

Läs hela artikeln
Tisdag 9 april

Bidrag till barn även om föräldrarna avvikit från tillgänglighetskraven

Kammarrätten i Göteborg har ansett att ett barn ska beviljas bostadsanpassningsbidrag trots att behovet av anpassning berodde på att föräldrarna hade avvikit från bygglagstiftningens tillgänglighetskrav. Kommunen har överklagat domen till H...

Läs hela artikeln
Fredag 15 mars

Uppdatering - Kontantbidrag ska baseras på kostnaden för nya anordningar

Bidraget ska baseras på vad nya anordningar, till exempel hissar eller ramper, kostar. Det ska alltså inte baseras på kostnaden för begagnade anordningar. Läs mer här: Kontantbidrag ska baseras på kostnaden för nya anordningar - Bostadsan...

Läs hela artikeln
Torsdag 25 januari

Save the date - Vårkonferens 23-24 april i Göteborg

Välkomna till vårens utbildningskonferens på Svenska Mässan i Göteborg. Utbildningskonferensen inkl. mässa är inbokad tisdag 23 april — onsdag 24 april. Program kommer!

Läs hela artikeln
Måndag 22 januari

Boverkets enkät om bostadsanpassningsbidrag

I början av december 2023 skickade Boverket ut en digital enkät om bostadsanpassningsbidrag till Sveriges alla kommuner. Enkäten utgör en del av Boverkets bostadsmarknadsenkät, BME, som skickas ut centralt till kommunerna.   Läs mer här...

Läs hela artikeln
Fredag 29 december 2023

Gott Nytt År!

Att sprida glädje är det vackraste och viktigaste en människa kan göra! Så låt oss fylla 2024 med glädje till både kollegor, sökande/kunder och till alla andra! Tack för alla frågor och svar som ni lägger ut på anslagstavlan - fortsätt me...

Läs hela artikeln
Onsdag 27 december 2023

Regeringen har skickat ut Boverkets utvärdering av lagen om bostadsanpassningsbidrag på remiss.

Remisstiden går ut den 3 april 2024.  Boverket överlämnade sin utvärdering av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag till Socialdepartementet i februari i år. Regeringen har nu remitterat rapporten till 80 intresseorganisationer, kom...

Läs hela artikeln
Fredag 17 november 2023

Tack för er medverkan!

Hoppas ni tyckte dagarna var givande och att ni fick med er både svar på era frågor och en del verktyg och inspiration. Det är viktigt för oss att få in era synpunkter om konferensen och vi ber er svara på utvärderingen som ni ska ha fått...

Läs hela artikeln