FKBos logo

Bli medlem

För att bli medlem behöver du arbeta som handläggare för bostadsanpassningsbidrag eller vara chef för BAB-handläggare. Vill du bli medlem i FKBo fyll i uppgifterna nedan.

Efter att du skickat in din medlemsansökan kontrolleras det att du är behörig till medlemskap. Därefter skickas faktura ut till dig och är ställd på dig personligen. Vill du att kommunen ska betala detta för dig ber vi dig att ta detta som exempelvis ett personligt utlägg. Eftersom FKBo är en ideell förening med personligt medlemskap går det inte att ställa fakturan direkt till kommunen.

Medlemsavgiften är för närvarande avgiften 100kr/år som faktureras till dig personligen. Vill du att kommunen ska betala detta för dig ber vi dig att ta detta som exempelvis ett personligt utlägg. Eftersom FKBo är en ideell förening med personligt medlemskap går det inte att ställa fakturan direkt till kommunen. Vill du veta mer kan du maila styrelsen här. Klicka här för att ansöka om medlemskap.

Användaruppgifter

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Adress

Villkor

Vad är personuppgiter?

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig som person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till dig som person.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna utföra vårt föreningsarbete. Från att du registrerar dig som medlem tills du begär utträde eller blir struken som medlem exempelvis på grund av obetald medlemsavgift.

Vilka uppgifter sparar vi?

Vi sparar de uppgifter du ger oss när du:

  • registrerar dig som medlem i FKBo
  • gör ett inlägg under anslagstavlan
  • använder tjänster för prenumerationer och bevakningar

Vi sparar dina uppgifter så länge som du är medlem i FKBo.

Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi är personuppgiftsansvariga och ser till:

  • att ha ett tydligt syfte varför vi hanterar och sparar dina personuppgifter
  • att begränsa tiden dina uppgifter sparas
  • att du kan få information om vad som är sparat under din profil

Som en del av vårt föreningsarbete skickar vi din mejladress till de företag som annonserar på FKBo:s hemsida och är anslutna till FKBo. Vi kommer därför att teckna avtal med dessa företag där de måste försäkra att de också hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Inga mejladresser kommer att delges förrän avtal är undertecknat. Som medlem kommer andra medlemmar kunna se dina kontaktuppgifter för att ge möjlighet att skapa nätverk både stora som små.

Registerutdrag

Som medlem har du rätt att när som helst begära att få veta vilka uppgifter som finns om dig. Du kan själv logga in och gå in under din profil för att se dessa uppgifter.

Frågor

Vid frågor om vår hantering av dina uppgifter kontakta styrelsen

Jag godkänner härmed villkoren för medlemskap i Föreningen Kommunal Bostadsanpassning, FKBo