FKBos logo

Om FKBo

FKBo, Föreningen Kommunal bostadsanpassning, är en ideell yrkesförening som organiserar personer i kommunerna som jobbar som handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Föreningen har över 400 medlemmar från ca 240 kommuner i landet.

Vi anordnar utbildningskonferenser för medlemmar regelbundet. Som medlem har du förtur och får ett rabatterat pris till konferenserna. Föreningen har regelbundet kontakter med Boverket, som ofta medverkar på konferenserna. Vi strävar efter att ta upp aktuella frågeställningar samt ta vara på våra medlemmars önskemål när vi utformar vårt utbildningsprogram.

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag har ett komplext och ofta ensamt uppdrag. Det är inte bara lagen om bostadsanpassningsbidrag utan många andra lagrum exempelvis Förvaltningslagen som har stor betydelse i arbetet. Därför försöker vi ta in juridisk expertis till konferenserna för att reda ut olika frågetecken. Föreningen utgör en mötesplats för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan handläggare både på konferenserna men också på vårt diskussionsforum på hemsidan.

Vill du bli medlem är för närvarande avgiften 100kr/år som faktureras till dig personligen. Vill du att kommunen ska betala detta för dig ber vi dig att ta detta som exempelvis ett personligt utlägg. Eftersom FKBo är en ideell förening med personligt medlemskap går det inte att ställa fakturan direkt till kommunen. Vill du veta mer kan du maila styrelsen här.

Klicka här för att ansöka om medlemskap.

Är du redan medlem så kan du logga in här.