FKBos logo

Om FKBo

FKBo, Föreningen Kommunal Bostadsanpassning, är en ideell yrkesförening för personer i kommunerna som arbetar som handläggare för bostadsanpassningsbidrag eller med frågor som rör bostadsanpassningsbidrag. Ditt medlemskap är personligt och inte knutet till kommunen, ditt medlemskap kan inte överlåtas till någon annan. Föreningen har medlemmar från cirka 240 kommuner i landet.

FKBo anordnar utbildningskonferenser för medlemmar regelbundet. Som medlem har du förtur och får ett rabatterat pris till konferenserna. Föreningen har regelbundet kontakt med Boverket och de medverkar ofta på föreningens utbildningskonferenser. Styrelsen strävar efter att ta upp aktuella frågeställningar samt ta vara på medlemmarnas önskemål när utbildningskonferenserna planeras.

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag har ett komplext och ofta ensamt uppdrag. Det är inte bara lagen om bostadsanpassningsbidrag som styr arbetet utan även rättspraxis och olika andra lagrum exempelvis förvaltningslagen, kommunallagen och BBR. Därför bjuder vi ofta in juridisk expertis till föreningens utbildningskonferenser för att reda ut olika frågetecken. Föreningen utgör en mötesplats för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan handläggare på utbildningskonferenserna samt på diskussionsforumet på föreningens hemsida.

Vill du bli medlem är avgiften 200kr/år som faktureras till dig personligen. Eftersom FKBo är en ideell förening med personligt medlemskap går det inte att ställa fakturan direkt till kommunen. Ditt medlemskap är personligt och inte knutet till kommunen, ditt medlemskap kan inte överlåtas till någon annan. Vissa kommuner accepterar denna avgift som ett eget utlägg, detta tar du själv upp med din kommun.

Vill du veta mer kan du maila styrelsen här.

Klicka här för att ansöka om medlemskap.

Är du redan medlem så kan du logga in här.