FKBos logo

Valberedningen

Nedan presenteras valberedningen

Jenny Björnström

Jenny Björnström

Stadsbyggnadsförvaltningen, Plan och byggavdelningen, Uppsala
jenny.bjornstrom@uppsala.se
018-7276668
AJ

Anna Jernström

SBK/BA-avdelningen, Stockholm
anna.jernstrom@stockholm.se
08-50827206
LN

Lena Nygård

Gestaltning och Byggteknik, Umea
lena.nygard.2@umea.se
090-162308